fbpx

Algemene voorwaarden

Welkom op de website van de Skim Wellness BV en bedankt voor uw interesse in ons. Door het bezoek van deze website gaat u akkoord met onderstaande algemene (gebruiks)voorwaarden. Skim Wellness BV. Gevestigd aan de Henk Speksnijderstraat 8 te ROTTERDAM, telefoon: 010 3161054, e-mailadres: info@skimwellness.nl. Inschrijfnummer KvK: 73240893 en btw-nummer: 859416987 B01.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden, Skim Wellness BV raadt u aan deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Deze website (inclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de Skim Wellness BV. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals onder andere tekst, artikelen, afbeeldingen, video’s, etc.) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan de Skim Wellness BV en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Skim Wellness BV behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van de Skim Wellness BV en de aan haar gelieerde bedrijven.

Goede werking en veiligheid van deze website

Skim Wellness BV biedt u een gebruiksvriendelijke en veilige website. Zij neemt dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking en veiligheid van deze website te garanderen. Zij neemt tevens alle nodige passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegd toegang en/of onrechtmatig gebruik. Skim Wellness kan echter geen absolute garanties bieden met betrekking tot de goede en veilige werking van haar website. Het gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico en vrijwaart Skim Wellness van alle aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke software of defecten aan haar website.

Verantwoordelijkheid voor inloggegevens

Mogelijk beschikt u over inloggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website. In dat geval bent u verantwoordelijk voor deze gegevens. U bent onder andere verantwoordelijk voor het veilige en juiste gebruik van de inloggegevens en voor de bescherming van deze inloggegevens. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk. U mag uw inloggegevens niet delen met anderen en zult de Skim Wellness BV onmiddellijk inlichten indien iemand anders uw inloggegevens heeft gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Skim Wellness BV doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Skim Wellness BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website

Skim Wellness BV kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Skim Wellness BV heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Skim Wellness BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Skim Wellness BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.

Print Algemene voorwaarden (PDF)

Terms & Conditions Skim Wellness